به شبكه اطلاع‌رساني كارفرمايان ايران خوش آمديد!

تكليف دولت‌هاي كشورهاي عضو س.ب.ك براي ارايه يك نسخه از گزارش‌هاي خود به سازمان‌هاي نمايندگي كارفرمايي و كارگري

12 تير 1392

دولت‌هاي كشورهاي عضو سازمان بين‌المللي كار (س.ب.ك) مكلفند يك نسخه از گزارش‌هاي خود در خصوص اجراي اصول و حقوق بنيادين در كار را كه سالانه بايد به س.ب.ك ارايه دهند در اختيار سازمان‌هاي نمايندگي كارگران و كارفرمايان كشور خود نيز بگذارند. بديهي است اگر اين اسناد در اختيار كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران (كعاصكا) قرار بگيرد، تشكل‌هاي كارفرمايي نيز از محتواي اين گزارش‌ها مطلع خواهند شد. در همين ارتباط سازمان بين‌المللي كارفرمايان (س.ب.كا) نامه‌اي به كعاصكا نوشته كه برگردان آن در ادامه تقديم مي‌شود. با اين اميد كه تشكل‌هاي كارفرمايي و كارگري نسبت به اين قضايا حساس باشند:

اعضاي گرامي،

بيانيه اصول و حقوق بنيادين در كار ِ س.ب.ك (1998) تصريح مي‌كند كه اعضاي س.ب.ك بايد اصول آزادي انجمن، حذف كار اجباري، لغو كار كودك و محو تبعيض را، كه از كنوانسيون‌هاي اصلي (كنونسيون‌هاي شماره‌هاي 29، 87، 98، 105، 100، 111، 138 و 182) استخراج مي‌شوند، رعايت، ترويج و محقق كنند.

تحت روند بازرسي سالانه س.ب.ك، دومين سازوكار بيانيه 1998 س.ب.ك ، از كشورهاي عضو خواسته مي‌شود تا تلاش‌هاي صورت گرفته در ارتباط با اصول و حقوق مندرج در كنوانسيون‌هاي بنيادين را كه هنوز تأييد نكرد‌ه‌اند گزراش كنند. س.ب.ك سازمان بين‌المللي كارفرمايان را مطلع ساخته است كه ضرب‌ الاجل براي دريافت گزارش دولت‌ها براي بررسي سالانه 2014، روز شنبه 9 شهريور 1392 (31 اوت 2013) است.

طبق اساسنامه س.ب.ك، دولت‌ها لازم است نسخه‌اي از گزارش‌هاي خورد را به سازمان‌هاي ملي نمايندگي كارگران و كارفرمايان در كشور‌هاي خودشان ارسال كنند.

دولت‌هايي كه تمام هشت كنوانسيون بنيادين س.ب.ك‌را تأييد نكرده‌اند، بايد در جريان تكميل پاسخ‌هاي خودشان باشند. خوب است از طريق ارايه ملاحظات خود به س.ب.ك در ارتباط با گزارش دولت خود، در اين اقدام مشاركت كنيد.

براي استناد به مبناي گزراش‌هاي كشوري اينجا را كليك كنيد.

لطفاً نظرات خود را تا يكشينه 24 شهريور 1392 (15 سپتامبر 2013)، به صورت الكترونيك بهتر، مستقيماً به س.ب.ك، از طريق نشاني‌هاي زير ارايه دهيد.

- برنامه ترويج بيانيه اصول و حقوق بنيادين در كار
- دفتر بين‌المللي كار
- ايميل: declaration@ilo.org
- تلفن: 21 - 00 - 929 - 22 (0) - 41 +
- فاكس: 01 - 00 - 929 - 22 (0) - 41 +


پذيرش سايت | تماس | نقشه ى سايت | | آمار سايت | بازديد كنندگان : 346 / 493572

 پيگيرى فعاليت سايت fa   پيگيرى فعاليت سايت سازمان‌هاي بين‌المللي   پيگيرى فعاليت سايت سازمان بين‌المللي كارفرمايان (س.ب.كا)   پيگيرى فعاليت سايت اسناد سازمان بين‌المللي كارفرمايان   پيگيرى فعاليت سايت بخشنامه‌ها   ?    |    سايتهاى پيوندى OPML   ?

سايت با اسپيپ درست شده است 2.1.12 + AHUNTSIC

Creative Commons License