به شبكه اطلاع‌رساني كارفرمايان ايران خوش آمديد!

راهنماي س.ب.كا در خصوص كنوانسيون 87: تفسيرهاي خارج از متن

18 خرداد 1392

آنچه كه در پي مي‌آيد برگردان بخش دوم راهنماي سازمان بين‌المللي كارفرمايان (س.ب.كا) در خصوص كنوانسيون شماره 87 است كه آزادي تشكل‌هاي كارفرمايي و كارگري را تضمين كرده است. با اين حال، كميته كارشناسان كاربست كنوانسيون‌ها و توصيه‌نامه‌هاي سازمان بين‌المللي كار، براساس تفسيري موسع كه با مخالفت شديد كارفرمايان مواجه شده است، از آن حق اعتصاب كارگران را استخراج مي‌كند كه در متن كنوانسيون هيچ اشاره‌اي به اين حق نشده است. به همين خاطر، اين جزوه‌ي راهنما نيز به همين موضوع پرداخته است كه براي تشكل‌هاي كارفرمايي در سطح بين‌المللي اهميت دارد. كساني كه اين بحث را دنبال مي‌كنند مي‌توانند براي متن فارسي كنوانسيون شماره 87 اينجا، براي متن انگليسي اين راهنما اينجا، و براي برگردان فارسي قسمت اول اين راهنما اينجا، و براي ساير مطالبي كه در مورد حق اعتصاب كارگران در اين وب سايت منتشر شده نيز اينجا را كليك كنند. اما نكته‌ي مهمي كه از انتشار چنين راهنماهايي مي‌توان آموخت شايد اين باشد كه كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران (كعاصكا) نيز بايد بتواند مبرم ترين مشكلات كارفرمايان ايراني را در عرصه سازمان‌يابي شناسايي كند و با انتشار جزواتي شبيه اين جزوه، به آنان مدد برساند تا بر آن مشكلات فائق آيند. به اميد فرارسيدن چنان روزي، فعلاً برگردان بخش دوم اين جزوه را بخوانيم:‌

2. ارزيابي از منظر كارفرمايان

كنوانسيون شماره 87 يكي از هشست كنوانسيون بنيادين كار است (كنوانسيون‌هاي بنيادين). اين كنوانسيون آزادي انجمن و حق سازمان يابي را در شرايط خاص از جهان كار توصيف مي‌كند. براي اين منظور، اين كنوانسيون به كارفرمايان و كارگران و سازمان‌هاي نمايندگي آنان حقوق حمايت برابر اعطاء مي‌كند

كنوانسيون‌ شماره 87 براي كارفرمايان به مثابه يك تضمين نهادي براي خودمختاري و استقلال سازمان‌هاي كارفرمايي، و در نتيجه براي ترويج و دفاع از منافع و نيازهاي كارفرمايان بيشترين اهميت را داراست.

با اين وجود، دغدغه‌هايي از سوي كارفرمايان در خصوص بعضي تفسيرهاي موسّع ارايه شده از سوي كميته كارشناسان كاربست كنوانسيون‌ها و توصيه نامه‌ها -ك.ك.ك.ك.ت [1]، به ويژه در ارتباط با حق اعتصاب اظهار شده است. ك.ك.ك.ك.ت، از اين كنوانسيون قواعد مفصلي براي حق وسيعي جهت اعتصاب استنباط كرده است، هرچند در اين كنوانسيون تدوين و حتي خاطر نشان نشده است. كارفرمايان هميشه با اين تفسيرها به اين دليل كه هيچ مبناي متني در اين كنوانسيون ندارد و به اين عنوان كه با نظام‌هاي روابط صنعتي ملي تداخل مي‌يابد مخالفت كرد‌ه‌اند.

در حاليكه اين تفسيرهاي ك.ك.ك.ك.ت قانوناً مشروعي نيستند، ممكن است بر قانون و رفتار در كشورهاي عضو تأثيري چشم‌گير بگذارند. به همين خاطر است كه كارفرمايان كنوانسيون شماره 87 را با ملاحظاتي تلقي مي‌كنند.

[1] Committee of Experts on the Application of Conventions and Recommendations (CEACR)


پذيرش سايت | تماس | نقشه ى سايت | | آمار سايت | بازديد كنندگان : 239 / 453173

 پيگيرى فعاليت سايت fa   پيگيرى فعاليت سايت سازمان‌هاي بين‌المللي   پيگيرى فعاليت سايت سازمان بين‌المللي كارفرمايان (س.ب.كا)   پيگيرى فعاليت سايت اسناد سازمان بين‌المللي كارفرمايان   پيگيرى فعاليت سايت راهنما‌ها   ?    |    سايتهاى پيوندى OPML   ?

سايت با اسپيپ درست شده است 2.1.12 + AHUNTSIC

Creative Commons License