به شبكه اطلاع‌رساني كارفرمايان ايران خوش آمديد!

راهنماي س.ب.كا در خصوص كنوانسيون 87

13 خرداد 1392

كنوانسيون شماره 87 سازمان بين‌المللي كار (س.ب.ك) يكي از هشت كنوانسيون بنيادين اين سازمان است كه تمام اعضا، حتي اگر آن‌ها را تأييد هم نكرده باشند، به اعتبار اساسنامه س.ب.ك، ملزم هستند مفاد آن‌ها را رعايت كنند. اين كنوانسيون حق آزادي انجمن براي كارگران و كارفرمايان را به رسميت شناخته است و بر اساس آن كارگران و كارفرمايان آزادند به دلخواه خود نسبت به تشكيل انجمن‌هاي مستقل اقدام كنند و دولت‌ها حق هيچگونه مداخله‌اي در امور انجمن‌هاي كارگران و كارفرمايان ندارند.

يكي از انتقادهاي راديكال به نظام سرمايه‌داري اين بوده است كه ارزش افزوده‌ي ناشي از توليد دسته‌ جمعي كارگران، كه كارفرمايان به نام سود براي خود برمي‌دارند، در واقع به كارگران تعلق دارد، زيرا، كارفرمايان دستمزد واقعي كارگران را پرداخت نمي‌كنند. البته، مي‌توان ادعا كرد كارفرمايان قيمت نيروي كار را نيز همانند قيمت ساير كالا‌ها، كه در بازار و بر اساس عرضه و تقاضا تعيين مي‌شود، به كارگران پرداخت مي‌كنند. اما، ضد اين ادعا اين است كه وجود ارتش ذخيره بيكاري و نياز به لقمه‌اي نان، كارگران را مجبور مي‌كند تا براي بقاي خود، نيروي كار خود را با هر قيمتي كه كارفرمايان تعيين مي‌كنند بفروشند و اين قيمت با ارزش واقعي نيروي كار، كه در جريان توليد محقق مي‌شود، برابر نيست و همين اختلاف، سودي است كه كارفرمايان تصاحب مي‌كنند. بداهت اين استدلال چنان بود كه، به ويژه امواج كارگران از روستا كنده شده را كه چيزي براي باختن نداشتند، به تسخير كل قدرت براي عمومي كردن مالكيت ابزارهاي توليد در سراسر جهان به حركت درآورد و مي‌رفت كه كل كره‌ي زمين به رنگ سرخ‌ درآيد.

هرچند آن ادعاها و ضدادعاهاي قديمي همچنان به قوت خود باقي هستند، اما به رسميت شناختن حق تشكل و چانه زني دسته جمعي براي كارگران، آن تضاد قديمي را تعديل كرده و ايده‌ي جنگ داتمي فقر و غنا را به گفتگوي اجتماعي براي صلح پايدار بدل كرده است. در چارچوب اين گفتمان، دولت‌ها وظيفه دارند حداقل تأمين اجتماعي كارگران و حق تشكيل انجمن‌هاي مستقل و چانه‌ زني دسته جمعي را تضمين كنند تا آنان مجبور نباشند نيروي كار خود را از ترس مرگ به هر قيمتي بفروشند. آيا دولت‌ها به اين وظيفه‌ي خود عمل مي‌كنند؟ كنوانسيون‌هاي بنيادين سازمان بين‌المللي كار كه به اين حداقل‌ها‌ي بنيادين كارگران بيان حقوقي بخشيده‌اند همين هدف‌ دنبال را دنبال كرد‌ه‌اند. با اين همه، اختلاف‌ها ادامه دارد و يكي از آن‌ها در مورد حق اعتصاب كارگران است: آيا كارگران حق دارند قراردادهاي كار را يك جانبه نقض كنند و دست از كار بشكند؟ و كنوانسيون شماره 87 سازمان بين‌المللي كار در اين زمينه چه مي‌‌گويد؟

جزوه‌اي كه برگردان فارسي آن به تدريج تقديم علاقمندان مي‌شود به همين موضوع پرداخته است. اين جزوه را سازمان بين‌المللي كارفرمايان (س.ب.كا) فراهم آورده و در اختيار فدراسيون‌هاي كارفرمايي عضو خود در سراسر جهان، از جمله در اختيار كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران (كعاصكا) قرار داده است. برگردان بخش اول اين راهنما را در ادامه مي‌خوانيم. متن انگليسي اين جزوه در انتهاي همين مقاله در دسترس است. براي خواندن متن فارسي كنوانسيون 78 نيز اينجا را كليك كنيد.

1. خلاصه مطالب

كنوانسيون شماره 87 به جنبه‌هاي گوناگون آزادي انجمن و حمايت از حق سازمانيابي، به ويژه به امور زير مي‌پردازد:

 • آزادي كارفرمايان و كارگران براي تأسيس سازمان‌ و عضويت در آن (ماده 2)
 • حق سازمان‌هاي كارفرمايان و كارگران براي تدوين اساسنامه‌ها و قواعد خودشان، انتخاب كاملاً آزاد نمايندگان خودشان، سازماندهي به مديريت و فعاليت‌هاي خودشان و صورتبندي برنامه‌هاي خودشان (ماده 3)
 • حمايت از سازمان‌هاي كارفرمايان و كاگران در برابر انحلال و تعلقيق توسط مقام اجرايي (ماده 4)
 • حق سازمان‌هاي كارفرمايان و كارگران براي تأسيس فدراسيون و كنفدراسيون و حق عضويت اين سازمن‌ها به سازمان‌هاي بين‌المللي كارگران و كارفرمايان (ماده 5)
 • حقوق و حمايت از فدراسيون‌ها و كنفدراسيون‌ها (ماده 6)
 • كسب شخصيت حقوقي از سوي سازمان‌ها، فدراسسيون‌ها و كنفدراسيون‌هاي كارگران و كارفرمايان (ماده 7)
 • رعايت قانون كشور از سوي كافرمايان، كارگران و سازمان‌هي مربوطه‌ي آنان (ماده 8)
 • كاربست كنوانسيون براي نيروهاي مصلح و پليس (ماده 9)
 • تعريف اصطلاح «سازمان» (ماده 10)

ترجمه ادامه دارد . . .


اسناد پيوسته

راهنماي س.ب.كا در خصوص كنوانسيون شماره 87

3 ژوئن 2013
سند : PDF
898.2 kb

ناشر: ساازمان بين‌المللي كارفرمايان، به انگليسي، 39 صفحه، مي 2013


واژه كليدها

پذيرش سايت | تماس | نقشه ى سايت | | آمار سايت | بازديد كنندگان : 351 / 495941

 پيگيرى فعاليت سايت fa  پيگيرى فعاليت سايت سازمان‌هاي بين‌المللي  پيگيرى فعاليت سايت سازمان بين‌المللي كارفرمايان (س.ب.كا)  پيگيرى فعاليت سايت اسناد سازمان بين‌المللي كارفرمايان  پيگيرى فعاليت سايت راهنما‌ها   ?    |    سايتهاى پيوندى OPML   ?

سايت با اسپيپ درست شده است 2.1.12 + AHUNTSIC

Creative Commons License