به شبكه اطلاع‌رساني كارفرمايان ايران خوش آمديد!
درخواست دبيركل س.ب.كا از تشكل‌هاي كارفرمايي سراسر جهان:‌

بر نقش بخش خصوصي در ايجاد شغل و رفع فقر در «هدف‌هاي توسعه هزاره»‌ تأكيد كنيد

30 ارديبهشت 1392

در حاليكه روند مشاروه‌ها براي نهايي‌سازي هدف‌هاي توسعه هزاره براي دستوركار پسا 2015 در سطوح بين‌المللي جريان دارد، آقاي برنت ويلتون دبيركل سازمان بين‌المللي كارفرمايان با ارسال نامه‌اي به تشكل‌هاي كارفرمايي عضو آنان را تشويق كرده است تا از طريق همكاري با هيأت‌ نمايندگي دولت‌هاي متبوع خود در سازمان ملل متحد مطمئن شوند كه اين هيأت نسبت به نقش بخش خصوصي در ايجاد اشتغال و رفع فقر آگاهي كامل دارند و در نهايي سازي اسناد ملل متحد در اين زمينه بر نقش بخش خصوص تأكيد خواهند كرد. متن اين نامه و پيوست‌هاي آن در ادامه تقديم مي‌شود:

اعضاي گرامي،

روند مشاوره جهاني براي تدوين يك مجموعه‌ي جديد از هدف‌هاي توسعه‌اي در تداوم هدف‌هاي توسعه‌ي هزاره - ه.ت.ه در سال 2015 اكنون در مجمع عمومي ملل متحد در جريان است. هيأت عالي‌ رتبه اشخاص برجسته منصوب از سوي آقاي بان كي مون مديركل ملل متحد روز‌هاي 29 تا 30 مي 2013 (8 تا 9 خرداد 1392) تشكيل خواهد شد تا گزارش خود را نهايي و به آقاي بان تقديم كند. روند‌هاي ديگر نيز مشاوره‌ها و جمع‌بندي‌هاي خود را نهايي مي‌كنند.

كارگروه آزاد مجمع عمومي ملل متحد براي هدف‌هاي توسعه پايدار اجلاسي ويژه در در ژوئن 2013 در خصوص توسعه و كارشايسته براي همه، حمايت اجتماعي، جوانان، آموزش و فرهنگ خواهد داشت. سازمان بين‌المللي كار - س.ب.ك در اين اجلاس، كه اميدوار است هدف‌هاي صريحش براي دستوركار پسا 2015 اشتعال كامل و مولد و كار شايسته باشد، نقش مهمي ايفاء خواهد كرد.

هدف اين بخشنامه تقاضاي اين است كه شما به هيأت نمايندگان دولت خود در مجمع عمومي ملل متحد توجه كنيد تا مطمئن شويد كه آنان از نقطه‌نظر كارفرمايان و نياز به نه فقط ايجاد فضا براي عملكرد بخش خصوصي، بلكه براي در نظرگرفتن‌اش به عنوان يك شريك مهم در روند توسعه، كاملاً آگاه باشند.

همانطور كه در بخشنامه‌هاي قبلي خاطر نشان شد، سازمان بين‌المللي كارفرمايان - س.ب.كا با هيأت عالي رتبه ملل متحد فعالانه برخورد كرده است و از اين فرصت براي تأكيد بر نقش بخش خصوصي در دستيابي يه دستوركار توسعه بهره برده است. س.ب.كا استدلال كرده است كه جامعه جهاني فقط از طريق توسه اقتصادي و ايجاد شغل مي‌تواند فقر را از بين ببرد و دولت‌ها لازم است فضاي توانمندسازي براي ايجاد بناگه و شغل فراهم آورند. عوامل توانمندساز شامل صلح و امنيت، حكومت قانون، حقوق مالكيت، سياست‌هاي اقتصاد كلان با ثبات، سرمايه‌گذاري‌هاي زيرساختي در آموزش و پرورش، توسعه سرمايه انساني، و بازارهاي آزاد است. س.ب.كا‌ براي ساختن جوامع پايدار بر نياز به متوازن بودن هدف‌هاي اقتاصدي، اجتماعي و توسعه‌اي تأكيد كرده است. جزوه چشم‌انداز س.ب.كا را در اينجا بنگريد.

من همچنين گزار مشاوره‌ها با كسب و كار جهاني را كه به وسيله تيمي به رهبري آقاي پل پلمن، مديراجرايي ارشد يونيلور و عضو هيأت عالي رتبه اشخاص برجسته است، پيوست كرده‌ام (اينجا را بنگريد). كمك س.ب.كا به اين روند در صفحه 7 اين گزارش مطرح شده است.

نيز براي اطلاع شما، يك نسخه از نامه مرتبط با هدف‌هاي توسه هزاره با عنوان «شغل‌ها و زندگي‌ها در دستوركار توسه پسا 2015» كه اخيراً از سوي مديركل س.ب.ك به هيأت مديره ارسال شد، پيوست كرده‌ام. اينجا را بنگريد. هدف دامن زدن به بحث و درخواست نظر است.

ما شما را در جريان رويداد‌ها در سطح جهاني قرار خواهيم دارد و از نظرات شما در خصوص مشاركت كسب و كار در گفتگوي هدف‌هاي توسعه هزاره پسا 2015 در سطح ملي و/يا منطقه‌اي استقبال مي‌كنيم.

- با احترامات شايسته. برنت اچ. ويلتون
- دبيركل سازمان بين‌المللي كارفرمايان


پذيرش سايت | تماس | نقشه ى سايت | | آمار سايت | بازديد كنندگان : 284 / 493116

 پيگيرى فعاليت سايت fa   پيگيرى فعاليت سايت سازمان‌هاي بين‌المللي   پيگيرى فعاليت سايت سازمان بين‌المللي كارفرمايان (س.ب.كا)   پيگيرى فعاليت سايت اسناد سازمان بين‌المللي كارفرمايان   پيگيرى فعاليت سايت بخشنامه‌ها   ?    |    سايتهاى پيوندى OPML   ?

سايت با اسپيپ درست شده است 2.1.12 + AHUNTSIC

Creative Commons License