به شبكه اطلاع‌رساني كارفرمايان ايران خوش آمديد!

س.ج.ت منتشر كرد؛‌ آينده تجارت: چالش‌هاي همگرايي

5 ارديبهشت 1392
پنج شنبه 25 آوريل 2013 بوسيله ى گروه‌ نويسندگان , پاسكال لامي

پانل «تعيين آينده تجارت» كه پاسكال لامي مديركل سازمان جهاني تجارت (س.ج.ت) روز چهارشنبه 24 آوريل 2013 (4 ارديبهشت 1392) آن را برگزار كرد، گزارش خود با عنوان «آينده تجارت:‌ چالش‌هاي همگرايي» را انتشار داد. اين پانل در خصوص اين گزارش اعلام كرد:‌ «نظارت بر تجارت باز فقط يكي از چالش‌هاي اصلي يك اقتصادي جهاني به سرعت ادغام شونده است. اما اين چالش در هنگامه‌اي است كه ما ديگر نظامي داريم كه انعطاف پذيري خودش را نشان داده است. مانند تمام دارايي‌ها، اين يكي نيز نبايد فقط حفظ شود. اين هم به سرمايه‌گذاري بيشتر نياز دارد. ما اين گزارش را به مثابه فراخواني براي اقدام و كمك به تأمل بيشتر تقديم مي‌كنيم - اقدام و تأملي كه فكر مي‌كنيم براي مواجه با ركود جاري و ريسك واقعي كه در سراسر جهان هزينه‌هاي سياسي، اجتماعي و اقتصادي چشمگيري تحميل مي‌كند، اساسي است».

در مراسم انتشار اين گزارش مهم، پاسكال لامي مديركل س.ج.ت در سخنان كوتاهي مفاد اصلي اين گزارش را به اجمال معرفي كرد. برگردان سخنان وي در ادامه تقديم مي‌شود. براي اصل اين گزارش به زبان انگليسي اينجا را كليك كنيد:

صبح به خير؛ خدمت همه خيرمقدم عرض مي‌‌كنم!

بسيار خرسندم كه پنج عضو پنل كه حدود يك سال پيش براي بررسي عواملي تعيين كننده آينده تجارت تشيكل دادم با ما هستند: رئيس موگي، طلال ابو غزاله، پراديپ مثا، ژورجن تومان و شهران بورو.

آنان، با هم با هفت عضو ديگر پنل، سه عنصر را بررسي كردند:

 • تجارت چگونه براي رفاه كار مي‌كند
 • عوامل انتقالي كه به تجارت جهاني در ميان و درازمدت شكل مي‌دهد چه هستند
 • آنان براي برخورد با اين چالش‌ها چه پيشنهاهايي دارند.

مايلم به شكل علني مشاركت و تلاش آنان را در تهيه اين گزارش اذعان كنم.

بزرگترين ارزش اين گزارش دقيقاً در كساني است كه به تهيه آن مدد رساندند؛ اين نكته جدي نبايد ناديده گرفته شود كه اين گزارش تجربه و تخصص 12 پروفشنال بسيار برجسته با پسزمينه‌هاي مختلف از قاره‌هاي مختلف و از تخصص‌هاي مختلف را بازتاب مي‌دهد كه در حمايت محكم از «همكاري مافوق تعارض» و از «نظام مبتني بر قاعده‌ مافوق قانون جنگل» اشتراك دارند.

اين گزارش به اعضاي ما كه به سياست‌هاي ميان و درازمدت خودشان و نيز در مورد چشم‌اندازي‌ها ميان و درازمدت براي اين سازمان فكر مي‌كنند «غذا براي فكر» ارايه مي‌دهد. اين گزارش تصميم‌هاي سريعي براي جمع‌بندي دوره دوحه ارايه نمي‌كند؛ چنين قصدي نداشته است. آنچه در مورد دور دوحه مي‌گويد اين است كه يك ضرورت سياسي و نيز يك منطق اقتصادي براي جمع‌بندي آن موجود است. اما بسياري از موضوع‌هايي كه اين گزارش به آن‌ها پرداخته ارتباط مستقيمي با قفل زدايي از دور دوحه دارند.

اكنون اجازه دهيد تا پيش از عرضه‌ي صحن به ديگر اعضاي پانل براي بيان حال خودشان از اين تجربه‌ي همكاري دسته‌ جمعي من برجسته‌ترين نكات اين گزارش را اجمال شرح دهم.

اين گزارش سه بخش دارد:

فصل 1 بررسي مي‌كند كه چگونه تجارت مي‌تواند براي رشد، توسعه، شغل و توسعه پايدار عمل كند. احتمالاً براي بسياري از شما تا حدودي معلوم است اما پانل احساس كرد مهم است كه با قرار دادن تجارت در يك بافت گسترده از مجموعه‌ي سياست‌هاي داخلي شروع كند كه لازم هستند به اجرا درآيند تا تجارت، «تجارت به عنوان وسيله، نه به عنوان هدف»، كار كند.

فصل 2 نگاه مي‌كند كه عوامل شكل دهند به تجارت در آينده چه هستند:

 • تداوم پيشرفت فناوري كه در قلب جهاني شدن قرار دارد
 • افزايش سرمايه‌گذاري هم تراز با رشد تجارت
 • رشد زنجيره‌هاي ارزش
 • رشد كشورهاي نوظهور:‌تجارت جنوب - جنوب از تجارت جهاني 20 سال پيش 20 درصد بود، اكنون نزديك به يك سوم تجارت جهاني است
 • مركز ثقل تجارت آزاد به طرف جنوب در حركت است
 • افزايش موافقتنامه‌هاي تجارت ترجيحي و قراردادها‌ي سرمايه‌گذاري دوجانبه -* اقدامات غيرتعرفه‌اي به مثابه موانع تجارت در آينده

خب. با اين پسزمينه چه بايد كرد؟‌

فصل 3 يك مجموعه از پيشنهادها را بررسي مي‌كند كه به صورت آزادانه به اعضاي س.ج.ت ارايه مي‌شوند؛‌ اطمينان دارم هر يك از اعضاي حاضر پانل مايلند بر عناصري تأكيد كنند كه براي آنان مهم‌تر هستند.

اگر مي‌بايست جوهر پيشنهادهاي آنان را در يك كلمه بيان كنم آن كلمه اين بود:‌ همگرايي [1]

 • همگرايي رژيم‌هاي تجاري اعضاي س.ج.ت، بازتاب‌دهنده تحول پيشرفت اقتصادي و توسعه اجتماعي آنان
 • همگرايي رژيم‌‌هاي ناچندچانبه با نظام‌هاي تجاري چند جانبه
 • همگرايي بين تجارت و ساير سياست‌هاي همگاني، يعني انسجام بيشتر در اقدامات غيرتعرفه‌اي
 • همگرايي تجارت و ساير سياست‌هاي داخلي،‌ از قبيل آموزش، نوآوري و شبك‌هاي تأمين اجتماعي

اجازه بدهيد بار ديگر از كار آنان تشكر كنم و صحن را براي بيان نظراتشان در خصوص گزارش خودشان در اختيار آنان بگذارم.

[1] convergence


پذيرش سايت | تماس | نقشه ى سايت | | آمار سايت | بازديد كنندگان : 242 / 482819

 پيگيرى فعاليت سايت fa  پيگيرى فعاليت سايت سازمان‌هاي بين‌المللي  پيگيرى فعاليت سايت سازمان جهاني تجارت (س.ج.ت)   ?    |    سايتهاى پيوندى OPML   ?

سايت با اسپيپ درست شده است 2.1.12 + AHUNTSIC

Creative Commons License