به شبكه اطلاع‌رساني كارفرمايان ايران خوش آمديد!

كتاب «تاريخ و آينده سازمان جهاني تجارت» منتشر شد

26 مرداد 1392

در باره سازمان جهاني تجارت (س.ج.ت) كتاب‌هاي زيادي منتشر شده است. برخي از اين كتاب‌ها به زبان فارسي نيز منتشر شده‌اند. كتاب «تاريخ و آينده سازمان جهاني تجارت» نيز اخيراً به زبان انگليسي در 5 فصل و 15 بخش منتشر شده و متن الكترونيكي اين كتاب به صورت كامل يا بخش به بخش در وب سايت س.ج.ت در اينجا به صورت رايگان قابل دسترس است. با توجه به اينكه قرار است امسال افغانستان نيز در اين سازمان عضو شود، آشنايي تشكل‌هاي كارفرمايي با سازوكارهاي حاكم بر اين سازمان جهاني بسيار ضروري است تا شايد شناخت از اين سازمان جاي توهمات را بگيرد. با اين اميد كه مطالعه‌ي اين كتاب مفيد باشد، پس از يك معرفي اجمالي، فهرست مطالب آن در ادامه ارايه مي‌شود:

تاريخ و آينده سازمان جهاني تجارت

«تاريخ و آينده سازمان جهاني تجارت» توصيف جامع موضوع‌هاي اقتصادي، سياسي و حقوقي پيرامون ايجاد س.ج.ت و تحولات آن است. اين گزارش مصور با عكس‌هاي رنگي و سياه و سفيد كه تاريخ آن‌ها به روزهاي اوليه مذاكرات تجاري برمي‌گردد، دستاودهاي س.ج.ت و نيز چالش‌هاي فرا راه اين سازمان را مرور مي‌كند و مسائل كليدي‌ را كه اعضاي سازمان لازم است در آينده با آن‌ها برخورد كنند نشان مي‌دهد.

اين كتاب ريشه‌هاي فكري نظام تجاري، عضويت در س.ج.ت و رشد جامعه تجاري ژنو ‍‍ [1]، مذاكرات تجاري و توسعه ائتلاف‌ها در ميان اعضاء، و روابط س.ج.ت با سايز سازمان‌هاي بين‌المللي و جامعه مدني را توصيف مي‌كند. نيز قواعد مستحكم حل اختلاف اين سازمان، راه‌اندازي و تحول «دور دوحه»، ظهور موافقتنامه‌هاي تجاري منطقه‌اي، و رهبري و مديريت س.ج.ت را نيز بررسي مي‌كند.

پاسكال لامي دبيركل س.ج.ت مي‌گويد: «هدف اين اثر فقط اين نيست كه در مورد گذشته با ما سحن بگويد، بلكه زمان‌ حال ما را نيز شرح مي‌دهد و از آينده نيز با خبرمان مي‌سازد».

فهرست مطالب اين كتاب:

فصل اول: بنيادهاي س.ج.ت

بخش 1 : تتوري و پراكتيس نظام چند جانبه تجاري (38 صفحه)

بخش 2 : ايجاد نظام چند جانبه تجاري (42 صفحه)

فصل دوم: عضويت و نمايندگي

بخش 3 : اعضاء، ائتلاف‌ها و جماعت سياست تجاري (40 صفحه)

بخش 4 : دستيابي‌ها (30 صفحه)

بخش 5 : روابط ب ساير سازمان‌ها و جامعه مدني (48 صفحه)

فصل سوم: قواعد، هنجارها و اجرا

بخش 6 : قواعد و هنجارها (30 صفحه)

بخش 7 : حل اختلاف (42 سفحه)

بخش 8 : ملاحظات، مرور و پيگيري سياست تجاري (30 صفحه)

فصل چهارم : مذاكرات

بخش 9 : تشريفات، فرمول‌ها و الگو‌ها (33 صفحه)

بخش 10 : مذاكرات س.ج.ت در خارج از دور دوحه (38 صفحه)

بخش 11 : حركت:‌ از سنگاپور به دوحه، با توقفي در سياتل (40 صفحه)

بخش 12 : اجراي دور دوحه (50 صفحه)

بخش 13 : عدم تبعيض و ترجيحات (38 صفحه)

فصل پنجم : سازمان، موسسه و آينده آن

بخش 14 : رهبر سازمان و مديريت مؤسسه

بخش 15 : آينده س.ج.ت (22 صفحه)

[1] Geneva trade community


پذيرش سايت | تماس | نقشه ى سايت | | آمار سايت | بازديد كنندگان : 1048 / 495445

 پيگيرى فعاليت سايت fa   پيگيرى فعاليت سايت سازمان‌هاي بين‌المللي   پيگيرى فعاليت سايت سازمان جهاني تجارت (س.ج.ت)   ?    |    سايتهاى پيوندى OPML   ?

سايت با اسپيپ درست شده است 2.1.12 + AHUNTSIC

Creative Commons License