به شبكه اطلاع‌رساني كارفرمايان ايران خوش آمديد!

ارتقاي نظام‌هاي استاد شاگردي؛ قسمت دوم: تجربه آلمان

7 اسفند 1391
دو شنبه 25 فوريه 2013 بوسيله ى سازمان بين‌المللي كارفرمايان

طبق سندي كه سازمان بين‌المللي كارفرمايان از نظام‌هاي استاد شاگردي كشورهاي مختلف ارايه داده است، كمپاني‌هاي آلماني حدود 70 درصد از تمام خروجي‌هاي دبيرستاني را به صورت نظام‌مند و مقدماتي آموزش مي‌دهند. اين كمپاني‌ها هر سال حدود 28 ميليارد يورو در اين نظام آموزشي دوگانه سرمايه‌گذاري مي‌كنند.

تا پيش از شخم خوردن نظام‌هاي پيش مدرن، در ايران نيز نظام‌هاي استاد شاگري اصلي ترين منبع تربيت نيروي كار با مهارت و با صلاحيت بود. اكنون وضعيت چگونه است؟ و شركت‌ها و كمپاني‌هاي بزرگ در اين زمينه چه مي‌كنند؟‌

به نظر مي‌رسد يكي از روش‌هاي كاستن از بيكاري جوانان ارتقاء نظام‌هاي استاد شاگردي است. به همين خاطر، سازمان بين‌المللي كارفرمايان سندي را در اختيار فدراسيون‌هاي عضو قرار داده است كه برگردان پيشگفتار آن در اينجا تقديم شده است. علامندان مي‌توانند متن انگليسي آن را نيز اينجا بيابند. برگردان بخش مربوط به تجربه بنگلادش نيز در اينجا ارايه شده است. در ادامه، تجربه آلمان در اين زمينه تقديم مي‌شود:

در آلمان، كمپاني‌ها در آموزش نسل‌هاي آينده به طور جدي و شكل گسترده متعهد هستند. نظام تربيت شغلي از هر لحاظ مهم ترين منبع براي كارگران با صلاحيت است. كمپاني‌هاي آلماني در چارچوب يك نظام دوگانه حدود 70 درصد (حدود 6/1 ميليون) از تمام خروجي‌هاي دبيرستان را به صورت سيستماتيك و مقدماتي تربيت مي‌كنند. كمپاني‌ها سالي حدود 28 ميليارد يورو در اين نظام سرمايه‌گذاري مي‌كنند.

كنفدراسيون انجمن‌هاي كارفرمايي آلمان كمپاني‌ها و انجمن‌ها را از طريق ابتكارها، توصيه‌ها و موضع‌گيري در خصوص موضوع‌هاي جاري و بنيادين مرتبط به آموزش و پرورش حمايت مي‌كنند و روند تصميم‌ سازي سياسي در حهت منافع كارفرمايان مورد حمايت قرار مي‌دهند. از طريق بورد هماهنگي كارفرمايان آلمان براي اشتغال و پرورش بيشتر، سازمان‌هاي رده بالاي اتاق‌ها و كارفرمايان مواضع خودشان را در خصوص سياست آموزشي، برنامه‌هاي مشترك و انتشارات، نيز بازسازي حرفه‌ها هم راستا با الزام‌هاي فناورانه و سازماني براي جهان كار، كه در سال‌هاي اخير از نظر دامنه و ضرباهنگ افزايش يافته، هماهنك مي‌كنند.

ابتكارها عبارتند از:

  • اتحاد شاگرد شاگردداري [1] كه در آن دولت آلمان، انجمن‌هاي تجاري و دلت‌هاي محلي براي ارتقاء كيفيت و كميفت شاگردي‌ها و تربيت دوگانه همكاري مي‌كنند.
  • ابتكار ديگري به شاگردان جوانان كمك مي‌كند تا از دبيرستان‌هاي مدرن متوسط گسل بين پايان مدرسه و آغاز شادگردي/تريبت را پل بزنند.
  • شبكه «مدرسه/كار»‌ [2] مدارس ابتدائي/متوسطه را با كمپاني‌هاي كنار هم قرا رمي‌دهد تا جهت‌ گيري حرفه‌اي بهتري برا شاگردان را ارتقاء بخشند. طرح «خلاقيت آينده» [3] از ميان جوانان افرادي را براي سمت‌‌هايي در بخش‌هاي رياضيات، علوم مهندسي، علوم طبعيي و فناوري استخدام مي‌كند.

[1] The Apprenticeship Alliance

[2] Schule/Wirtschaft”

[3] Zukunft schaffen


پذيرش سايت | تماس | نقشه ى سايت | | آمار سايت | بازديد كنندگان : 247 / 420731

 پيگيرى فعاليت سايت fa   پيگيرى فعاليت سايت كارآمدسازي تشكل‌هاي كارفرمايي   پيگيرى فعاليت سايت سرمشق‌هاي كارفرمايي   پيگيرى فعاليت سايت نظام‌هاي استاد شاگردي   ?    |    سايتهاى پيوندى OPML   ?

سايت با اسپيپ درست شده است 2.1.12 + AHUNTSIC

Creative Commons License