به شبكه اطلاع‌رساني كارفرمايان ايران خوش آمديد!

ارتقاء نظام‌هاي استاد شاگردي: تجربه بنگلادش

26 بهمن 1391

احياء‌ و ارتقاء نظام‌هاي استاد شاگردي به مثابه يكي از مناست ترين راه‌هاي مواجهه با بيكاري فزاينده جوانان و تربتيت نيروي كار با مهارت و هدايت جوانان از دنياي تحصيل به جهان كار شناخته شده است. به همين خاطر، سازمان بين‌المللي كارفرمايان با ارسال سندي به تشكل‌هاي ملي كارفرمايي عضو، تجربه‌هاي تعدادي از كشورها را در زمينه ارتقاء نظام‌هاي شاگردي معرفي كرده است. پيام كارفرمايان،‌ پيشتر مقدمه اين سند را ترجمه و در اينجا عرضه كرده بود. اما به دليل حساسيت بيكاري جوانان و ضرورت توجه كارفرمايان و بنگاه‌هاي ايراني به احياء و ارتقاء نظام‌هاي استاد شاگردي، برگردان ساير قسمت‌هاي اين سند نيز به تدريج منتشر خواهد كرد. در ادامه تجربه‌ي بنگلادش در اين زمينه تقديم مي‌شود:

قانون كار 2006 بنگلادش قانون اصلي است كه يك فصل آن به تربيت شاگردي اختصاص دارد. مقررات قانون براي بنگاهي كه معمولاً بيش از دو سال سابقه و بيش از پنحاه كارگر در استخدام داشته باشد كاربرد دارد.

الزام‌هاي كارفرمايان:

1. يك كارفرما ملزم است تا يك برنامه استاد شاگردي ارايه و عملياتي كند؛

2. تعداد شاگردي كه تربيت خواهد كرد دست كم به 20 درصد كل تعداد اشخاصي كه در بخش‌ (هاي) شاگردپذير بنگاه خود اسختدام كرده است، خواهد رسيد.

3. او مسؤل است تضمين كند كه شاگرد در شرايط طبيعي ساعات كار آموزش‌هاي نظري مربوطه را دريافت خواهد كرد.

4. وي كل برنامه شاگردي را با هزنيه خودش ابداع و عملياتي خواهد كرد؛ و از اين قبيل.

الزام‌هاي شاگردان

1. شاگرد حرفه خود را به خوبي فرا خواهد گرفت و تلاش خواهد كرد يك كارگر ماهر شود؛

2. طبق برنامه‌اي كه كارفرما طراحي كرده است در آموزش‌هاي عملي و برنامه‌هاي نظري شركت خواهد كرد؛

3. تمام دستورات قانوني كارفرما را اجرا خواهد كرد؛

4. در امتحان‌هايي كه هر از گاه براي ارزيابي پيشرفت‌ آموزشي او صورت مي‌گيرد شركت خواهد كرد.

فعاليت‌هاي فدراسيون كارفرمايان بنگلادش

فدراسيون كارفرمايان بنگلادش (ف ِ.ك ِ.ب ‍ِ) يك سازمان كارفرمايان است. اعضاء آن بنگاه‌هاي خودشان را دارند. چنين كارفرماياني تحت قانون ملزم هستند برنامه‌هاي استاد شاگردي را در بنگاه‌هاي خود ارايه دهند.(ف ِ.ك ِ.ب ‍ِ) آنان را تشويق مي‌كند تا چنين برنامه‌هايي را عرضه كنند و آنان را براي راه بردن نظام مند اين برنامه راهنماي مي‌كند. اين به توسعه نيروي كار ماهر و با تربيت مدد مي‌رساند. اگر كارفرمايان در راه بردن برنامه‌هاي تربيت شاگرد با هر مشكلي مواجه شوند، (ف ِ.ك ِ.ب ‍ِ) به آنان كمك مي‌كند.

(ف ِ.ك ِ.ب ‍ِ) با كارفرمايان مي‌نشسند و پيشرفت، و شكست برنامه‌ها را به بحث مي‌گذارد و دنبال راه حل مي‌گردد و نيز به بنگاه‌ها مشاوره مي‌دهد. توسعه مهارت‌ها يك وظيفه بسيار مهم دولت فعلي است. وزارت رفاه و اشتغال از وطن‌رفتگان، وزارت كار و اشتغال، وزارت امور زنان و كودكان و ساير وزارت‌خانه‌ها برنامه‌هاي توسعه مهارت‌ها را با كمك فني سازمان‌هاي بين‌المللي و منابع داخلي تدوين كرده‌اند. فدراسيون كارفرمايان بنگلادش در دسترس است و به توسعه اين برنامه‌ها مدد مي‌رساند.


پذيرش سايت | تماس | نقشه ى سايت | | آمار سايت | بازديد كنندگان : 256 / 493116

 پيگيرى فعاليت سايت fa   پيگيرى فعاليت سايت كارآمدسازي تشكل‌هاي كارفرمايي   پيگيرى فعاليت سايت سرمشق‌هاي كارفرمايي   پيگيرى فعاليت سايت نظام‌هاي استاد شاگردي   ?    |    سايتهاى پيوندى OPML   ?

سايت با اسپيپ درست شده است 2.1.12 + AHUNTSIC

Creative Commons License