به شبكه اطلاع‌رساني كارفرمايان ايران خوش آمديد!

مذاكره هيأت مديره س.ب.ك در خصوص بحران جهاني

15 اسفند 1391
سه شنبه 5 مارس 2013 بوسيله ى سازمان بين‌المللي كار

هيأت مديره سازمان بين‌المللي كار (س ِ.ب ِ.ك ِ) [1] روز چهارشنبه 6 مارس 2013 (16 لسفتذ 1391) با هدف بحث، از جمله، در اين مورد كه چگونگي اشتغال و سياست‌هاي اجتماعي مي‌تواند منجر به بهبود هماهنگ در بحران جهاني شود كار خود را شروع مي‌كند.

اين نشست، كه براي 6 تا 28 مارس برنامه ريزي شده، حقوق اساسي كار، موضوع‌هاي حمايت اجتماعي، رويكردهاي همكاري فني و فعاليت‌هاي بخشي حول اين هدف را بررسي خواهد كرد. نمايندگان همچنين نحوه ترويج اشتغال كامل و مولد و كار شايسته را به عنوان يك هدف صريح دستوركار توسعه جهاني پسا 2015 مورد بررسي قرار خوهند داد.

روز 22 مارس، دو ميهمان برجسته، مارتين شولتز، رئيس پارلمان اروپا، و دكتر ديپكا باديف استاد اقتصاد‌ در جواهارال دانشگاه نهرو، دهلي نو، براي بخش ارشد هيأت مديره سخنراني خواهند كرد.

هيأت مديره تشكيلات اجرايي دفتر بين‌المللي كار است (دفتر دبيرخانه اين سازمان است). اين هيأت سه بار در سال، در مارس، ژوئن و نوامبر جلسه برگزار مي‌كند و در مورد سياست‌هاي س ِ.ب ِ.ك ِ، دستوركار كنفرانس بين‌المللي كار و پيش نويس برنامه و بودجه سازمان براي تقديم به آن كنفرانس تصميم مي‌گيرد.

هيأت مديره سازمان مركب از 56 عضو اسمي (28 دولت، 14 كارفرما و كارگر)، و 66 عضو نماينده (28 دولت، 19 كارفرما و 14 كارگر) مي‌باشد. ده عضو از كرسي‌هاي اسمي دولت به صورت دائم توسط كشورهاي مهم صنعتي (برزيل، چين، فرانسه، آلمان، هند، ايتاليا، ژاپن، فدراسيون روسيه، پادشاهي متحد (بريتانيا) و ايالات متحد) احراز مي‌شود. ساير اعضاء دولت هر سه سال از سوي كنفرانس انتخاب مي‌شوند.

[1] International Labour Organization (ILO)


پذيرش سايت | تماس | نقشه ى سايت | | آمار سايت | بازديد كنندگان : 227 / 495445

 پيگيرى فعاليت سايت fa   پيگيرى فعاليت سايت سازمان‌هاي بين‌المللي   پيگيرى فعاليت سايت سازمان بين‌‌المللي كار (س.ب.ك)   پيگيرى فعاليت سايت اخبار سِ . ب . ك   ?    |    سايتهاى پيوندى OPML   ?

سايت با اسپيپ درست شده است 2.1.12 + AHUNTSIC

Creative Commons License