به شبكه اطلاع‌رساني كارفرمايان ايران خوش آمديد!

دعوت سازمان بين‌المللي كارفرمايان از كمپاني‌ها براي ارتقاء نظام‌هاي شاگردي

11 بهمن 1391
چهار شنبه 30 ژانويه 2013 بوسيله ى گروه‌ نويسندگان , سازمان بين‌المللي كارفرمايان

برنت اچ. ويلتون دبيركل سازمان بين‌المللي كارفرمايان و تداهيرو اسامي دبيركل كميته مشاوره كسب و كار و صنعت وابسته به «سازمان‌ همكاري اقتصادي و توسعه» با انتشار سندي 20 صفحه‌اي به زبان انگليسي و با عنوان «ارتقاء شاگردي‌ها»، گزارشي از اقدام‌هاي مشترك خود را در اين زمينه ارايه داده‌اند. بر اساس اين گزارش، قرار است شبكه‌اي بين‌المللي از كمپاني‌ها و فدراسيون‌هاي كارفرمايي و كسب و كار براي ارتقاء نظام‌هاي استاد-شاگردي ايجاد شود. به همين خاطر از تمام كمپاني‌ها و فدراسيون‌هاي كارفرمايي در سراسر جهان تقاضا شده تا به اين شبكه جهاني بپيوندند و براي ارتقاء نظام‌هاي استاد شاگردي در كمپاني‌ها و در كشورهاي خودشان بكوشند.

تمام ميانسالاني كه با نظام‌هاي استاد-شاگردي در كارگاه‌ها از نزديك آشنا بودند، به نقش حياتي اين نظام‌ها در تربيت نيروي كار با مهارت، و هدايت جوانان از دنياي مدرسه به جهان كار اذعان مي‌كنند. اما متأسفانه به دلايل گوناگون اين نظام‌ها تضعيف شدند يا به طور كلي از بين رفتند. اكنون، به ويژه با توجه به بيكاري عظيم جوانان در سراسر جهان، بازسازي اين نظام‌ها و ارتقاء آن‌ها در دستور كار سازمان‌هاي بين‌المللي قرار گرفته است. سازمان بين‌المللي كارفرمايان يكي از سازمان‌هاي پيشتاز در اين زمينه است و سندي كه برگردان پيشگفتار آن در ادامه تقديم مي‌شود، يك نمونه از فعاليت‌هاي اين سازمان در اين زمينه‌هاست.

گفتني است اين سند در اختيار فدراسيون‌هاي ملي كارفرمايي عضو اين سازمان،‌ از جمله در اختيار كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايان ايران قرار گرفته است و اميد مي‌رود برگردان بخش‌هاي بعدي اين سند نيز به زودي از طريق همين وب سايت در اختيار علاقمندان قرار بگيرد. از رابطان تشكل‌هاي كارفرمايي عضو كعاصكا انتظار مي‌رود مسؤلان تشكل متبوع خود را از انتشار اين سند هم مطلع سازند. علاقمندان به متن انگليسي سند مي‌توانند اينجا را كليك كنند. اما برگردان پيشگفتار اين سند:

ارتقاء شاگردي‌ها: ابتكار تكميلي بي 20

در اقتصاد قرن بيست و يكم، ‌كسب آموزش، مهارت‌ها و صلاحيت‌ها، و يادگيري مادام‌ العمر يك ضرورت است. نظام تربيت حرفه‌اي مهم‌ترين وسيله كاربردي براي كسب و هنگام‌ سازي مهارت ارايه مي‌دهد، و منبعي براي كارگران با كيفيت در اختيار كسب و كار مي‌گذارد. در اين دوران بيكاري بالاي جوانان، اين امر به جوانان يك شروع زندگي كاري مي‌دهد كه كاربردي است و به سمت نيازهاي امروز و فرداي بازار كار جهت گيري شده است. كميته اشتغال كسب‌وكار 20، كه طي رياست فرانسه بر گروه 20 در سال 2011 ايجاد شد، به نياز به شاگردي و كارآموزي براي تسهيل انتقال مدرسه به كار و تأمين نيازهاي آتي كسب و كار به نيروي كار مهار اذعان داشت. اين كميته هنچنين دريافت كه فقدان مهارت و تجربه‌هاي كاري مانع اصلي براي ورود موفق و به شيوه‌ي پايدار به بازار‌ كار هستند.

شاگردي‌هاي با كيفيت ابزار كارآمدي براي افزايش فرصت‌هاي كاري براي جوان، هم در كوتاه و هم در بلند مدت هستند. با توجه به اين نكته، توصيه‌هاي كميته اشتغال كسب و كار 20 به نشست سران گروه 20 در لوس‌ كابوس، در مكزيك در ژوئن 2012 از جمله شامل افزايش شاگردهي‌ها و كارآموزي‌ها بود.

اقدام مشترك صورت گرفته از سوي سازمان بين‌المللي كارفرمايان (س ِ.ب ِ.كاف) و كميته مشورتي صنعت و كسب و كار (ك ِم ِ.ص ِ.ك) براي پيگيري تعهد كسب و كار به اين توصيه را مي‌توان به شرح زير خلاصه كرد:

 • مشورت‌هاي با اعضاء براي درك بهتر ابتكارها در اين زمينه در سطح ملي براي ارتقاء شاگردي‌ها و كارآموزي‌ها صورت گرفت.
 • يك بررسي كلي از عناصر كليدي نظام‌هاي موفق شاگردي براي ارايه به نشست اكتبر 2012 كميته اشتغال در اين مورد، انجام شد.
 • برنامه‌هايي براي توسعه‌ي يك شبكه كمپاني براي ارتقاي شاگردي‌ها و ايجاد يك پلتفرم جهاني براي تبادل بهترين سرمشق‌ها در دست اجراست.

بازخورد اعضاء، كه كليات آن را مي‌توانيد در پيوست بيابيد، نشان مي‌دهد كه بسياري از فدراسيون‌هاي كارفرمايي، و كمپاني‌هاي عضو آن‌ها، در ترويج شاگردي بسيار فعال هستند. گرچه در سراسر جهان نظام‌هاي شاگردي متنوعي عمل مي‌كنند، كه با توجه به شرايط ملي متفاوت قابل انتظار هم بود، اقدامات گسترده و رايج از سوي سازمان‌هاي كارفرمايي و/يا كمپاني‌ها عبارتند از:

 • رايزني با مقامات مربوطه براي ايجاد چارچوب شرايطي كه ايجاد شاگردي را براي كمپاني‌ها كم‌تر بووركراتيك سازد.
 • همكاري با مؤسسات آموزش حرفه‌اي و مشاركت فعال در تدوين و طراحي مواد درسي.
 • ارتقاي آگاهي در سطح كمپاني در خصوص مزاياي شاگردي.
 • مشاوره كمپاني‌ها هنگام راه‌ اندازي شاگردي.
 • پشتيباني از جواناني كه راه‌هاي شغلي خودشان را انتخاب مي‌كند، به عنوان نمونه از طريق تشويق همكاري بيشتر و بهتر بين مدارس و كمپاني‌ها.
 • ترويج موضوع‌هاي علوم، فناوري، مهندسي و رياضيات در دبيرستان.

علاوه بر دفاع و ساير ابتكارات فدراسيون‌هاي كارفرمايي، كمپاني‌هاي زيادي در ميان همقطاران خود شاگردي را ترويج مي‌‌كنند و مديريت‌ها را معين مي‌سازند. كمپاني‌هاي چند مليتي هنگام سرمايه‌گذاري‌ در خارج به طور خاص تخصص‌ها و تعهد را گردهم مي‌آورند، و به اين وسيله از توسعه نظام‌هاي شاگردي در كشورهاي ميزبان جديد پشتيباني مي‌كنند.

كار سازمان بين المللي كارفرمايان و كميته مشاوره كسب و كار و صنعت بر اساس اين يافته‌ها در پي ايجاد يك شبكه جهاني كمپاني‌ براي شاگردي است، كه در آن اعضاء به تدوين مجموعه‌اي از اصول، به عنوان نمونه، براي ارايه شاگردي‌هاي با كيفيت عالي؛ مشاركت و استقرار شراكت‌هايي در مؤسسات آموزشي و پرورشي؛ براي اشتراك گذاري تجربه‌ها با كمپاني‌ها، فدراسيون‌هاي كارفرمايي و ادارات كار ديگر، و ارايه گزارش از اجراي برنامه به صورت سالانه متعهد مي‌شوند. دبيرخانه‌ اين ابتكار مشتركاً از سوي سازمان بين‌المللي كارفرمايان و كميته مشاوره كسب و كار و صنعت با يك صفحه‌ وب سايت كه نقطه كانوني براي اين شبكه را فراهم مي‌آورد، ميزباني خواهد شد. اين سازمان و كميته در نظر دارند با سازمان بين‌المللي كار نيز همكاري كنند تا پيوند نزديك با نظام ملل متحد نيز تضمين شود.

منطق اين طرح اين است كه گام‌هاي درستي براي تضمين نيروي كار با مهارت براي آينده كه نيازهاي كسب و كار را تأمين كند، از طريق تعهد كمپاني‌ها به ارايه شاگردي‌هاي با كيفيت عالي؛ تقويت تبادل فرامرزي تجربه‌ها بين كمپاني‌ها و تشويق توسعه شاگردي‌ها، و همكاري با مؤسسات آموزش حرفه‌اي براي ارتقا‌ي نظام‌هاي آموزش حرفه‌اي برداشته شود.

سازمان بين‌المللي كارفرمايان و كميته مشاوره‌ كسب و كار تمام فدراسيون‌هاي كارفرمايي و كسب و كار، كمپاني‌ها و شبكه‌هاي مربوطه را بريا همكاري در اين ابتكار دعوت مي‌كند. اين سازمان و كميته نسبت به ترويج شاگردي‌ها و تبادل سرمشق‌ها از طريق شبكه كمپاني در اين زمينه كاملاً معهد هستند. موفقيت اين ابتكار به كمك‌هاي شركاي هرچه بيشتري متكي خواهد بود.

لطفاً براي همكاري با نيكول پرمي‌ير [1] وماتياس تورن [2] تماس بگيرد. ما شما را از گام‌هاي بعدي مطلع خواهيم ساخت و منتظر همكاري و پشتيباني شما خواهيم ماند.

- برنت اج. ويلتون دبيركل سازمان بين‌المللي كارفرمايان
- تداهيرو اسامي. دبيركل كميته مشاوره كسب و كار و صنعت

[1] Nicole Primmer

[2] Matthias Thorns


اسناد پيوسته

ارتقاء نظام شاگردي

30 ژانويه 2013
سند : PDF
434.2 kb

متن انگليسي سند 20 صفحه‌اي سازمان بين‌المللي كارفرمايان و كميته مشاوره كسب و كار و صنعت وابتسه به سازمان همكاري اقتصادي و توسسعه در مورد ارتقاء نظام‌هاي شاگري


پذيرش سايت | تماس | نقشه ى سايت | | آمار سايت | بازديد كنندگان : 313 / 420731

 پيگيرى فعاليت سايت fa  پيگيرى فعاليت سايت سازمان‌هاي بين‌المللي  پيگيرى فعاليت سايت سازمان بين‌المللي كارفرمايان (س.ب.كا)  پيگيرى فعاليت سايت اسناد سازمان بين‌المللي كارفرمايان  پيگيرى فعاليت سايت بيانيه‌ها   ?    |    سايتهاى پيوندى OPML   ?

سايت با اسپيپ درست شده است 2.1.12 + AHUNTSIC

Creative Commons License