به شبكه اطلاع‌رساني كارفرمايان ايران خوش آمديد!

چشم‌اندازهاي اوليه سازمان بين‌المللي كارفرمايان براي دستوركار توسعه پسا-2015

9 بهمن 1391

سازمان بين‌المللي كارفرمايان طي نامه‌اي به فدراسيون‌هاي ملي كارفرمايي عضو، با پيش‌بيني مشاركت بخش خصوصي در تدوين دستوركار توسعه براي دوره‌ي بعد از سال 2015، از هم اكنون پيش‌نويس سندي را تدوين كرده و در اختيار تشكل‌هاي كارفرمايي قرار داده است كه چشم‌اندازهاي كارفرمايان براي توسعه در دوره پس از سال 2015 را ترسيم مي‌كند. اين سند، به زبان انگليسي و در 6 صفحه و با عنوان «چشم‌اندازهاي اوليه سازمان بين‌المللي كارفرمايان براي دستوركار توسعه پسا-2015» در اختيار كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران (كعاصكا)‌ نيز قرار گرفته و «پيام كارفرمايان» برگردان اين سند را در اختيار تشكل‌هاي كارفرمايي ايران قرار مي‌دهد. از رابطان تشكل‌هاي كارفرمايي انتظار مي‌رود متن اين سند را در اختيار مسؤلان تشكل‌هاي كارفرمايي بگذارند. چرا كه مي‌تواند به مثابه يك منشور در خدمت جهت دهي به سياست‌هاي تشكل‌هاي كارفرمايي قرار بگيرد.

براي متن كامل و انگليسي اين سند اينجا را كليك كنيد. برگردان بخش‌هاي ديگر اين سند نيز به زودي در همين وب سايت در اختيار علاقمندان قرار مي‌‌گيرد. اما برگردان بخش اول:

خلاصه مقاله

بنگاه‌هاي خصوصي كالاها و خدماتي را توليد مي‌كنند كه مردم نياز دارند و مي‌خواهند مصرف كنند. آن‌ها شغل و درآمد فراهم مي‌آورند، از كارگران، خانواده‌ها، گروه‌ها و جوامع حمايت مي‌كنند. از طريق سرمايه‌گذاري، آن‌ها به رشد اقتصادي و ايجاد شغل‌هاي بيشتر مدد مي‌رسانند. جامعه كسب و كار از طريق يكي‌سازي تلاش‌هاي خود در عرصه‌هاي آموزش و توسعه مهارت‌ها، بهبود بهره‌ وري و حمايت هدفند مالي از بنگاه‌هاي پايدار در تدوين دستوركار توسعه پسا-2015 سهم خود را اداء خواهد كرد. اين، تدوين راه حل‌هاي ابتكاري براي عرضه‌ي توسعه پايدار را تشويق خواهد كرد.

با اين همه، نسخه توسعه پايدار براي تمام كشورها يا مناطق يكي نخواهد بود.عناصر سازنده‌ در دسترس بايد هوشمندانه تركيب شوند تا بتوانند هر كشوري را در مسير خودش به سمت پايداري هدايت كند.

چشم‌انداز سازمان ين‌المللي كارفرمايان

سازمان بين‌المللي كارفرمايان (س ِ.ب ِ.كاف) عقيده دارد كه اشتغال مركز تمام موضوع‌هايي است كه در گفتگو‌ در خصوص هدف‌هاي توسعه‌ي پايدار هزاره شناسايي شده‌اند- فقر، توسعه انسانيف مشاغل و وسائل امرار معاش. چالش‌هاي چند سال‌ گذشته نشان داده است كه رشد اقتصادي بدون شرايطي براي شغل‌ آفريني پايدار واكنش مناسبي براي عرضه به توسعه پايدار نيست. دولت‌ها و كسب و كار بايد روي ايجاد فضايي براي بنگاه‌ها تمركز كنند كه مشاغلي بيافرينند كه در خدمت تقاضاي بازار باشند. كمك و پشتيابني از سوي تمام سازمان‌ها بايد با هدف فراهم سازي دستاودرهاي بلند مدت ِ خود نگه ‌دار [1]، با عوامل ريشه‌اي چالش‌ها برخورد كند و فقط راه حل‌ها مسكن ارايه ندهد.

شغل و رشد بنگاه كليدي است

شغل آفريني چالش اصلي براي برخورد است: چالش ايجاد شغل فقط يك موضوع دوره‌اي نيست؛ عميقاً ساختاري است و تا دوره‌ي هدف‌هاي توسعه‌اي جديد پسا - 2015 هم ادامه خواهد يافت. جهان تغييرات بلند مدت را در الگوهاي تربيتي، جريان‌هاي مالي، ساختارهاي ملي صنعتي، دسترسي و محدوديت منابع، و نرخ‌هاي رشد اقتصادي، در ميان بسياري چيزهاي ديگر، تجربه مي‌كند. تمام اين‌ها فضا براي شغل آفريني را از لحاظ دسترسي به منابع، انگيزه‌هاي نوآوري، جاهايي كه شغل‌ها بايد قرار بگيرند، شغل‌هايي كه ادامه خواهند يافت و شغل‌هايي كه تغيير خواهند كرد يا ناپديدي خواهند شد، انواع و تعداد شغل‌هايي كه بايد ايجاد شود و از اين قبيل، دگرگون مي‌سازند.

شغل‌ها براي هماهنگي اجتماعي حياتي هستند: شغل‌ها درآمد، قدرت خريد و امرارمعاش فراهم مي‌آورند، اشتغال موقعيت اجتماعي ايجاد مي‌كند و به اذاغام اجتماعي اجازه مي‌دهند و مي‌توانند برابري اقتصادي و اجتماعي بيشتري را تسهيل كنند. اين روند در كشورهاي صنعتي، در كشورهاي برزيل، روسيه، هند و چين (برهچ)، در كشورهاي با درآمد متوسط، و در كوشرهاي در حال توسعه كاربرد دارد. پويايي‌هاي متفاوتي ممكن است عمل كند، اما دولت‌ها در تمام دسته‌بندي ملت‌ها با نارضايتي‌هاي چشم‌گيري اجتماعي ناشي از فقدان فرصت‌هاي اشتغل، براي تمام افراد فعال در سن كار، مواجه هستند، و خواهند بود. با اين همه، اين امر به ويژه براي چشم‌ اندازهاي جوانان و كساني كه طي ده سال آتي دانشگاه و دبيرستان را ترك مي‌كنند، چنين خواهد بود. ما با پيامدهاي نابرابري و بي‌جايگاه اجتماعي مواجه خواهيم شد مگر آنكه با اين مسأله بر خورد شود و با عوامل ريشه‌اي آن‌ها برخورد صورت بگيرد.

بنگاه‌هاي خصوصي منبع شغل هستند: در تمام كشورها، اكثريت قاطع فرصت‌هاي شغلي جديد از سوي بنگاه‌ها خلق مي‌شوند. در برخورد با فقر، توسعه انساني، مشاغل، و امرارمعاش، تمركز بايد بر فراهم سازي شرايط براي بنگاه‌ها باشد كه دست به سرمايه‌گذاري و ابتكاراتي بزنند كه از طريق رشد اشتغال جديد ايجاد كنند.

تشويق رشد بنگاه پايدار در سراسر مناطق

محرك‌هاي عمده در تشويق نوآوري و سرمايه گذاي براي رشد شغل‌ها و بنگاه‌هاي پايدار براي تمام كشورهاي يكي نيستند، همانطور كه منابع، جمعيت‌شناسي، فرهنگ، سطوح صنعتي‌سازي، تدارك خدمات، وضعيت‌هاي سياسي و اقتصادي آن‌ها توفير دارد. از وضعيت جاري، اثر مطلوب و موفقيت‌ احتمالي ابزارهايي كه ممكن است در دستيابي به رشد بنگاه پايدار كمك كند يك تحليل دقيق بايد صورت بگيرد، و تمام اصلاحات يا مساعدت‌هاي خاص انجام شود تا اين تفاوت‌ها به حساب بيايند.

به علاوه، ادغام منطقه‌اي افزايش‌يافته مي‌تواند براي توسعه منطقه‌اي و جهاني به عنوان يك تسهيل‌گر عمل كند.

ايجاد محيط نظارتي مناسب براي رونق كسب و كار

ترجمه ادامه دارد. . .

[1] self-sustaining


اسناد پيوسته

چشم‌اندازهاي اوليه سازمان بين‌المللي كارفرمايان براي دستوركار توسعه پسا-2015

28 ژانويه 2013
سند : PDF
117.1 kb

به زبان انگليسي و در 6 صفحه


واژه كليدها

پذيرش سايت | تماس | نقشه ى سايت | | آمار سايت | بازديد كنندگان : 373 / 495445

 پيگيرى فعاليت سايت fa   پيگيرى فعاليت سايت سازمان‌هاي بين‌المللي   پيگيرى فعاليت سايت سازمان بين‌المللي كارفرمايان (س.ب.كا)   پيگيرى فعاليت سايت اسناد سازمان بين‌المللي كارفرمايان   پيگيرى فعاليت سايت راهنما‌ها   ?    |    سايتهاى پيوندى OPML   ?

سايت با اسپيپ درست شده است 2.1.12 + AHUNTSIC

Creative Commons License