به شبكه اطلاع‌رساني كارفرمايان ايران خوش آمديد!

به شبكه اطلاع‌رساني كارفرمايان ايران خوش آمديد!

مأموريت اصلي «شبكه اطلاع‌رساني كارفرمايان ايران (شاكا)‌، در جهت تحقق هدف‌ راهبردي «كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران»(كعاصكا)، فراهم‌سازي زيرساختارهاي الكترونيكي لازم براي تبادل اطلاعات و تجربه‌ها بين تمام تشكل‌هاي كارفرمايي ايران است تا بتوانند پيام متحد خود را به گوش شركاي اجتماعي خود و به گوش جامعه‌ي كل برسانند؛ پيامي كه يك خواسته را دنبال مي‌كند: توليد ارزش افزوده رقابتي در جهت ارتقاي رفاه و آزادي ملت ايران.

برای آشنایی اجمالی با بخش‌های مختلف این وب سایت، ادامه این مقاله را در اینجا مرور فرمایید.

The most recent articles


The most recent articles


:Committee on Freedom of Association Report

Complaint against the Goverment of Islamic Republic of Iran

Presented by: the International Organisation of Employers
Thursday 10 July 2008 by Committee on Freedom of Association

Allegations: The complainant organization alleges government interference in the elections of the Iran Confederation of Employers’ Associations (ICEA), the subsequent dissolution of the ICEA by administrative authority and the official backing of a new and parallel employers’ confederation

Report No. 350 (Vol. XCI, 2008, Series B, No. 2) Interim Report


Home page | Contact | Site Map | | Site statistics | Visitors : 460930

Follow-up of the site's activity en    ?    |    Syndicated sites OPML   ?

Site created with SPIP 2.1.12 + AHUNTSIC

Creative Commons License